12 Tháng Ba, 2015

SƠN CHỐNG RỈ TRÊN KIM LOẠI

PHẠM VI SỬ DỤNG *Sơn chủ yếu trong các lĩnh vực ô tô, xe máy, đồ trang trí cao cấp…*Ngoài tính năng bảo vệ ra thì […]
12 Tháng Ba, 2015

SƠN PHỦ TRÊN KIM LOẠI

HẠM VI SỬ DỤNG *Sơn chủ yếu trong lĩnh vực ô tô, xe máy, đồ trang trí cao cấp…*Ngoài tính năng bảo vệ ra thì sơn […]
12 Tháng Ba, 2015

SƠN LÓT TRÊN KIM LOẠI

PHẠM VI SỬ DỤNG *Sơn chủ yếu trong các lĩnh vực ô tô, xe máy, đồ trang trí cao cấp…*Ngoài tính năng bảo vệ ra thì […]