Nhóm sơn PA và AM

12 Tháng Ba, 2015
SƠN VÂN BÚA ALKYD MELAMIN S.AM-Vb

SƠN VÂN BÚA ALKYD MELAMIN S.AM-Vb

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT • Sơn khô sấy. • Màng sơn khô đanh, bóng cao, bám dính tốt, cứng, bền nước, bền kiềm, bền nhiệt. • […]
12 Tháng Ba, 2015
SƠN PHỦ ALKYD MELAMIN S.AM-P1

SƠN PHỦ ALKYD MELAMIN S.AM-P1

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT • Sơn khô sấy. • Màng sơn khô đanh, độ bóng cao, cứng, bền nước, bền kiềm, bền nhiệt. • Lượng sơn […]
12 Tháng Ba, 2015
SƠN CÁCH ĐIỆN S.AM-CD

SƠN CÁCH ĐIỆN S.AM-CD

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT • Độ cách điện cấp E, khô sấy. • Sơn có màu vàng trong, vàng cánh gián. • Lượng tiêu tốn cho […]
12 Tháng Ba, 2015
SƠN TĨNH ĐIỆN ALKYD MELAMIN S.AM-TD

SƠN TĨNH ĐIỆN ALKYD MELAMIN S.AM-TD

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT • Sơn khô sấy. • Màng sơn khô đanh, có độ bóng cao, bám dính tốt, cứng, bền nước, bền kiềm, bền […]
12 Tháng Ba, 2015
SƠN CHỐNG RỈ ALKYD MELAMIN S.AM-N1

SƠN CHỐNG RỈ ALKYD MELAMIN S.AM-N1

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT • Sơn khô sấy. • Màng sơn khô đanh, cứng, bám dính tốt trên bề mặt kim loại đen. • Bền nước, […]
12 Tháng Ba, 2015
SƠN PHỦ ACRYLIC MELAMIN S.AC.ML - P1

SƠN PHỦ ACRYLIC MELAMIN S.AC.ML – P1

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT • Sơn khô sấy. • Màng sơn bóng cao, bám dính tốt, bền dầu, bền nước, bền kiềm, bền nhiệt. • Lượng […]